Forløb

Forløb

Der er ikke noget fast forløb på udvikling af mennesker eller af teams, det er individuelt, både hvad vi hver især har med fra tidligere ansættelser, men også hvad vi har med i livets rygsæk.

Har jeg flere fra samme virksomhed i forløb, så vil jeg bruge en del metoder og redskaber som er ens, men i de individuelle forløb vil vægten blive lagt forskellige steder. Grunden til at jeg ofte bruger ens redskaber er, at jeg oplever, at det giver en god samhørighed i fx ledergruppen at have et fælles sprog omkring en individuel proces som køre sideløbende med resten af gruppen hver især. Det kan også give gode samtaler, hvis resten af medarbejderne får en indsigt i disse redskaber.

“Relationer på arbejdspladsen” forløb for en mikro/SMV virksomhed kunne være følgende:
Ejerlederen/ledergruppen får hver især et individuelt forløb på 8 gange 45 minutter, det samme gør eventuelle teamledere. Herefter får samtlige andre medarbejdere 2 x 2,5 time i grupper af 5-10 medarbejdere, hvor jeg underviser i de brugte redskaber, således får hele virksomheden en fælles referenceramme og en fælles proces.

Et forløb er individuelt, fra virksomhed til virksomhed og fra leder til leder og fra medarbejder til medarbejder.

Et eksempel på et forløb kunne være:
Samtlige ledere i virksomheden får samme redskaber men i individuelle forløb på fx. 10 sessioner, så der er plads til at dykke ned i det, som den enkelte leder har særligt brug for, men så ledergruppen får et fælles sprog for udvikling og trivsel.

Et andet eksempel på et forløb kunne være:
Ledergruppen får individuelle forløb, som beskrevet i eksempel 1, og der ud over får teamledere eller alle medarbejdere, eks. i mindre grupper, undervisning i redskaberne, men ikke individuelle forløb. Det hjælper til at hele organisationen kan læne sig op af samme viden og får et fælles sprog til brug ved medarbejdersamtaler og generelt i hverdagen.

“En god leder kender sig selv” forløb
Der er mulighed for at aftale individuelle forløb, hvor lederen og jeg mødes et fast antal gange.

Konflikthåndtering
Konflikthåndtering og samarbejdsvanskeligheder mellem to personer er også en mulighed – både som et forløb eller som et enkelt møde.

Aftale for medarbejderne til privat – og arbejdsmæssig trivsel
Det er muligt at lave en fast aftale for medarbejderne, så de kan booke et forløb hos mig og tale om private eller arbejdsmæssige udfordringer. Jeg kan være fast knyttet, så I har mulighed for at tilbyde min assistance, hvis der er behov for et terapeutisk forløb – det kan enten være online, i min klinik i Hillerød eller i jeres virksomhed.

Der er forskellige modeller; Fx at virksomheden tilbyder at betale en del, og medarbejderen betaler en del, eller virksomheden betaler det hele. Det kan også være, at virksomheden betaler første gang og her efter er der en egen betaling fra mearbejderen.

Når vi laver aftalen, så er det med tavshedspligt, hvilket vil sige, at det jeg taler med medarbejderen om går ikke videre fra mig, med mindre der er en særlig aftale med medarbejderen selv. 

Kontakt mig på line@linebassoe.dk, så vi sammen kan finde ud af, hvad I har brug for i jeres virksomhed.