Mentaliseringssvigt smitter

Mentaliseringssvigt smitter

Mentalisering er, når vi evner at se vores egen inderside samtidig med at vi ser vores kollegaers inderside og at vi samtidig har et blik på, hvordan vi ser ud udefra. Altså at vi kan se, hvordan de mentale tilstande ser ud bag ved adfærden.

Det kan være, at vores kollega er kort for hovedet en dag (Adfærd), men at vi er opmærksomme på, hvordan vores kollega har det fx kan hun være presset af, at momsindberetningen ikke stemmer. Samtidig lægger vi måske mærke til at vi selv trækker os fra kontakten med kollegaen, og at det er fordi der på vores egen inderside er en utryghed. Udefra ser vores kollega os måske som ligeglade, fordi vi ikke taler så meget som vi plejer.

Når vi taler om mentaliseringssvigt, så er der en eller flere af disse ting, som vi ikke evner. Mentaliseringssvigt sker typisk, når vores følelser er styrende, det kan være fordi vi er vrede, kede af det, hvis vi føler os skyldige, at vi har frygt i os eller andet, så bliver vores mentalisering ringe og vores evne til at forstå andre udebliver. Når vi ikke forstår vores kollegaer, så begynder vi let at lave antagelser, om hvad de føler og tænker, og herefter starter vi med at opføre os som om disse antagelser er rigtige. Når vi gør det, så smitter det kollegaen, fordi vores adfærd har betydning for, hvad kollegaen tænker om os, og så får kollegaen følelser, som kan give ringe metalisering – og så kører vi i ring, og det er det jeg mener med at mentaliseringssvigt smitter.

Når vi kan mentalisere, når vi kan se hvilke tilstande som ligger bag ved adfærden, så kan vi bedre regulere vores følelser, og denne regulering sker ikke, når vi har mentaliseringssvigt.